Klippen Vedavågen er en aktiv menighet, med mange aktiviteter. Hele veien trenger vi arbeidere som kan være med i for eksempel barne- og ungdomsarbeidet. Har du lyst til å engasjere deg? Ta kontakt med pastoren (se kontaktinfo under: Om oss).

For øyeblikket har menigheten behov for:

– Folk som kan være med i barnearbeidet (ha andakt? Kun praktiske oppgaver? Legge opp hobbyaktiviteter? Være tilstede som en «bestemor», eller «vakt»? Styre lyd? Synge? Kom som den du er, og vær den du er)

– Folk som vil være med i praktiske oppgaver som å være med å vaske lokalet… Ta ansvar for de beplantede områdene utenfor lokalet?

Her har vi en oppgave til alle – og ønsker et stort engasjement av mange arbeidere i forsamlingen.

Klippen Vedavågen har i flere år krevd politiattest av de som vil engasjere seg i menighetsarbeid rettet mot mennesker.