Klippen Vedavågen har ikke noe konkret, eget kvinnearbeid, men flere av menighetens kvinner er engasjert i Jesus Kvinner på Karmøy. Som menighet har vi også stilt lokalene til rådighet for Jesus Kvinner.

Ellers arrangerer menigheten spesielle møter for kvinner og spesielt i ungdomsarbeidet har det vært satt fokus på jenter i flere samlinger. Uten at dette er noe som er lagt inn som faste arrangementer.

Rachel Hickson talte i et kvinnemøte på Klippen Vedavågen i februar 2012.