Om oss

 

 

 

 

Klippen Vedavågen er en menighet tilknyttet De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) i Norge. DFEF har sin opprinnelse til slutten av 1800 tallet, begynnelsen av 1900 tallet. På denne tiden begynte pinsevekkelsen å nå Norge, og åndelige sannheter om dåp i vann og åndsdåp begynte å bli åpenbart.

På Vedavågen var det ledere i bedehuset Betel som fikk åpenbart at de måtte la seg døpe som voksne, med full neddykkelse. De ivret for at forkynnere som hadde lys over dette og andre åndelige spørsmål skulle få tale på Betel. Når det så ble skapt en del uroligheter på grunn av dette på bedehuset, valgte en del brødre og deres familier å gå ut av menigheten og danne en fri forsamling. Dette var ikke like populært blant alle, og «gjendøperne», som de ble kalt, fikk merke motstanden på kroppen. Flere av våre eldre forteller at de på skolen opplevde at læreren forskjellsbehandlet dem i forhold til andre elever – og de fikk rett og slett en mer utfordrende skoledag.
Vi lever i dag i en ny tid, med nye generasjoner som ledere på Klippen Vedavågen og Betel Bedehus. Det råder fred mellom bedehusene i dag, hvor en er opptatt av det en har felles i troen på Jesus, mer enn det som skiller oss.

I dag kan du gjerne karakterisere Klippen Vedavågen som en fri pinsemenighet.

Kontaktinfo:

Epost: klippenvea@haugnett.no