Vår historie

Her vil vi presentere artikler og bilder om Klippen Vedavågens historie. Det vil bli oppdateringer etter hvert med mer utfyllende artikler og intervjuer.

Gustav Iversens artikkel om Klippen Vedavågen fra 1942:

Klippen Vedavågen, Karmøy

IMG_0004-1-705x360 (1)Opprinnelsen til D.F.E.F. i Vedavågen ligger nok lenger tilbake enn vi kan finne sikre opplysninger om. Det er spor etter at frie predikanter fra Jæren besøkte Karmøy før 1900. Noen regelmessig virksomhet ble det ikke i Vedavåg før i 1930 – 40 årene. I Skudesneshavn og Kopervik var det fri virksomhet lenge før.

Det ble endel brytninger i de kirkelige leire idet at «Kinamisjonen», som den den gang kaltes, begynte å ha brødsbrytelse i sine sammenkomster. Dette førte til at bedehuset på stedet ble stengt for «nattverd-møter» og brødsbrytelse-møtene holdtes i private huser. En del meldte seg også ut fra statskirken og noen unnlot å «døpe» og konfirmere sine barn. Det var ikke så få som ble vakt i den tiden. De skilte ikke helt lag med de kirkelige, men ble ved å gå sammen med dem i bedehuset som var reist av bygdefolket.

I denne krets og under disse forhold vokste de venner opp som senere dannet stammen til DFEF. De forsøkte å få forandret statuttene IMG_0040-705x360for bedehuset slik at det ble uhindret adgang for den friere forkynnelse. Da dette ikke førte fram, innså disse venner at det ikke var annen råd enn å forlate denne krets og begynne med egne møter. De første av disse var brødrene Laurits og Ånen Sævik. I 1935 eller 1936 kom M. K. Kleppe til Vedavåg og fikk ha noen møter i bedehuset. Predikant Sigurd Vea var blitt døpt noen uker i forveien. Han var også døpt i Den Hellige Ånd og hadde fått tungemålsgaven og tydning, men holdt det mest for seg selv i tiden før åndsutgytelsen, som senere kom.

IMG_0011-705x360Ved Kleppes forkynnelse fikk de først høre at det var en rettning i Norge som kaltes «De frie venner», og fra den tid var det klart for vennene at det måtte bli i samarbeid med DFEF de skulle begynne egen virksomhet.  Høsten 1937 kom Anton Eik som den første predikanten de hadde etter å ha leid Losjelokalet til å ha møter i. Det første møte Eik deltok i var på Sævelandsvik og siden fortsatte han på Losjelokalet, og vekkelsen brøt straks ut. Eik virket der i cirka tre måneder og mange ble frelst. Vekkelsen fortsatte utover hele vinteren. Sitt opphold fikk Eik hos Kristine og Abraham Kristensen, som var kommet hjem fra U.S.A. en tid i forveien. De var begge døpte flere år tidligere. Abraham Kristensen talte også i tunger som var noe helt nytt for folket på Vedavåg. Etterpå besøkte Ole Kjellås og Hans Ersrud forsamlingen for en kortere tid.

Sommeren 1938 ble den første dåpshandling foretatt i Vedavåg. Det var 7 som ble døpt. De 7 var: Laurits og Ånen Sævik, Lilli og IMG-e1333557583704Elisabet Sævik, Kristina Kristensen, Eli Dahl og Ingolf Hansen. Det var Andreas Mathisen som døpte. Senere på sommeren døpte August Andersen 6 stykker, og det ble senere flere dåpshandlinger som Andersen fikk utføre og ganske mange ble døpt. Senere kom en mektig åndsutgydelse over venneflokken, nådegavene kom i virksomhet i møtene og mange fikk oppleve en mektig dåp i Den Hellige Ånd og talte i tunger. Møtene kunne ofte vare lenge, og en bønnens ånd og trang etter at sjeler måtte frelses hvilte over forsamlingen.

Av predikanter som besøkte stedet senere kan nevnes: Hans Vennesland, Alf Kasborg, Albert Robinson og Edvin Andreassen.

I 1946 fikk de bygget et stort lokale og opplevet flere vekkelser. Foruten de nevnte predikanter kan også nevnes Arnt Andersen, Daniel Dahl og John W. Sørensen som har virket der i vekkelsestider.

IMG_0006-705x360Hver torsdag blir det tatt opp misjonskollekt som deles mellom D.F.E.F.s misjonærer. Hver mandag samles søstrene i hjemmene til misjonsmøter, og det som kommer inn der går til vitner i Nord-Norge. Nesten helt fra starten har de hatt søndagsskole-virksomhet. Det samles opptil  70-80 hver søndag. (i 1942)