Klippen Vedavågen har en liste over antall menighetstilhørige. Faktisk tilhører over 400 mennesker menigheten. Alle som blir barnevelsignet på Klippen, får tilbud om å skrive inn barna sine i menigheten.

Det er ikke slik hos oss at du blir tatt opp som medlem i forsamlingen i et offentlig møte. Men du kan velge å skrive deg inn i menigheten. Alle som opplever at de har tilhørighet til menigheten kan møte opp på menighetsmøtene.

I dag mottar Klippen Vedavågen både kirkeskatt og støtte fra kommune og fylke. Cirka halvparten av denne støtten tilbake i fellesarbeidet til De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. I praksis betyr det at mesteparten av støtten går til misjonsarbeidet i andre land.